top of page

η βέλτιστη οδηγική εμπειρία

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ


Άρθρο 1 - Εισαγωγή


Η Ανώνυμη Εταιρεία «YIUFI ΑΕ» η οποία εδρεύει στην Αγία Παρασκευή Αττικής κι εκπροσωπείται νόμιμα, είναι αποκλειστική και νόμιμη δικαιούχος της διαδικτυακής διεύθυνσης yiufi.com, yiufi.gr, yiufi.co.uk υπό στοιχεία www.yiufi.com, από την οποία λειτουργεί η ηλεκτρονική σελίδα της www.yiufi.com στο διαδίκτυο καθώς και μέσω εφαρμογής «yiufi» σε Googleplay & Appstore (σ.σ. εφεξής «app») που διαθέτει, σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω. Ο επισκέπτης/χρήστης των υπηρεσιών του παρόντος ιστοτόπου www.yiufi.com και της εφαρμογής app κατανοεί και αποδέχεται το σύνολο των σελίδων/υπηρεσιών που παρέχεται από τον ιστότοπο και την εφαρμογή app, ενώ η «YIUFI ΑΕ» δια του παρόντος αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σχετικής με την περιορισμένη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την κακή απόδοση ή την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης οποιωνδήποτε δεδομένων (data) των χρηστών ή/και οποιουδήποτε περιεχομένου προσωπικών σελίδων/υπηρεσιών. Η «YIUFI ΑΕ» δεσμεύεται να διασφαλίσει την ιδιωτικότητα των χρηστών του ιστοτόπου και της εφαρμογής app. Ζητείται από τον κάθε επισκέπτη/χρήστη να αποδεχθεί τη χρήση Cookies κατά την επίσκεψή του στον ιστότοπο.


Αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και την πολιτική cookies που χρησιμοποιούμε θα βρείτε τις ανάλογες πληροφορίες στον εξής σύνδεσμο : Privacy policy

Άρθρο 2 - Άδεια Χρήσης - Πνευματικά Δικαιώματα

Εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου και της εφαρμογής app, συμπεριλαμβανομένων videos, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχομένων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων του δικτυακού τόπου, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα, διασχηματισμοί, διακριτικά γνωρίσματα και σήματα υπηρεσιών του ιστοτόπου www.yiufi.com και της εφαρμογής app και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών. Ό,τι άλλο περιλαμβάνεται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ιστοτόπου και στο app, εφόσον αποτελεί κατοχυρωμένο σήμα και προϊόν πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται στη δική τους σφαίρα ευθύνης. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και στην εφαρμογή app και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Ο χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ιστοτόπου και της εφαρμογής app, άλλως αποδέχεται πως ευθύνεται αποκλειστικά για αποζημίωση των ανωτέρω.
 

Άρθρο 3  - Δηλώσεις Αποποίησης και Περιορισμοί ευθύνης

O ιστότοπος www.yiufi.com και η εφαρμογή app έχουν ενημερωτική, διαφημιστική και προωθητική φύση και δεν ευθύνονται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων και της εφαρμογής app είτε μέσω των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του είτε μέσω των υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων τρίτων που διαφημίζονται στον ιστότοπο και στο app, καθώς αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι προβαίνει στη χρήση αυτών με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενά τους παρέχονται από το Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθώς και από συνεργαζόμενους με την εταιρία Πρατηριούχους Καυσίμων ή Σταθμών Φόρτισης, δίχως ουδεμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Καθ’ύλην αρμόδιοι για αυτά είναι οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων που τηρούν στη διάθεσή τους τα στοιχεία που αναρτούν στον ιστότοπο ή στο app και καταχωρούν αυτές τις πληροφορίες στην σχετική υπηρεσία του Υπουργείου. 


Ο ιστότοπος και η εφαρμογή app δεν εγγυώνται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται. Επίσης, δεν εγγυώνται ότι το site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων αυτά τίθενται στη διάθεσή των χρηστών/μελών, δεν περιέχουν "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Ο ιστότοπος και η εφαρμογή app δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, την πληρότητα ή και διαθεσιμότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος αυτός και η εφαρμογή app και η Εταιρεία που τον διαχειρίζεται ή τον εκμεταλλεύεται εμπορικά.


Σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή προσωρινής μη λειτουργίας των συστημάτων και του δικτύου της Εταιρείας, συμφωνείται ρητώς ότι ουδεμία ευθύνη θα φέρει αυτή ως προς την αποκατάσταση οποιασδήποτε τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας υποστεί ο χρήστης/επισκέπτης εκ του λόγου αυτού. Στην ως άνω περίπτωση, συμφωνείται ότι η Εταιρεία δικαιούται, προς αποφυγή του κινδύνου παραπλάνησης των χρηστών της να ειδοποιήσει εγγράφως τον εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη και ταυτόχρονα να προχωρήσει στην προσωρινή διακοπή της παρεχόμενης προς αυτόν υπηρεσίας, μέχρι το χρόνο αποκατάστασης της βλάβης. Στην προκειμένη περίπτωση η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αποκατάσταση της τυχόν θετικής ή αποθετικής ζημίας του χρήστη/επισκέπτη, για το σύνολο του χρονικού διαστήματος που δεν παρέχεται η υπηρεσία.
 

Άρθρο 4 - Σύνδεσμοι προς δικτυακούς τόπους (links)

O ιστότοπος www.yiufi.com και η εφαρμογή app δεν ελέγχουν τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και πληρότητα των υπηρεσιών άλλων διαδικτυακών τόπων στις οποίες τυχόν παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” (hyperlinks) (εφεξής καλουμένων για λόγους συντομίας ως «σύνδεσμοι»). Οι σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των χρηστών του δικτυακού τόπου, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων ενώ η «YIUFI ΑΕ» ουδεμία φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο τους και οιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους , καθώς ο χρήστης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

Άρθρο 5 - Περιεχόμενο που υποβάλλεται από τους χρήστες

O ιστότοπος www.yiufi.com και η εφαρμογή app δίνουν στους χρήστες την επιλογή να δημοσιεύουν δικό τους περιεχόμενο κατά την υποβολή αιτήσεων, όπου προβλέπεται, είτε κατά την επικοινωνία παντός είδους.  Ωστόσο, η «YIUFI ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα  να ελέγχει το περιεχόμενο αυτό και να εμποδίζει τη δημοσίευση υλικού παράνομου, απειλητικού, δυσφημιστικού, προσβλητικού, άσεμνου, σκανδαλώδους, εκβιαστικού, ή οποιουδήποτε άλλου θα μπορούσε να θεωρηθεί παράνομο, να εγείρει νομική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει το νόμο. Σε περίπτωση που περιεχόμενο όπως το παραπάνω υποπέσει στην αντίληψη της «YIUFI ΑΕ», τότε αυτή δικαιούται να το αφαιρέσει / να μην το δημοσιεύσει χωρίς ειδοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη διατύπωση.


Οι χρήστες από την πλευρά τους αναγνωρίζουν το δικαίωμα της «YIUFI ΑΕ»  να ελέγχει και να εγκρίνει το υλικό που υποβάλλουν πριν τη δημοσίευσή του στο διαδικτυακό τόπο. Η «YIUFI ΑΕ» έχει το δικαίωμα (αλλά όχι την υποχρέωση) να ελέγχει, εγκρίνει, απορρίπτει ή διαγράφει περιεχόμενο που υποβάλλουν οι χρήστες στο δικτυακό τόπο και οι αποφάσεις αυτές σε ουδεμία διαδικασία επανελέγχου υπόκεινται.


Επίσης, η «YIUFI ΑΕ» διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει ή να αρνείται τη δημοσίευση περιεχομένου που παραβιάζει δικαιώματα χρήσης, εμπορικά σήματα, εμπορικά συμβόλαια ή οποιοδήποτε άλλο πνευματικό δικαίωμα (φυσικών ή νομικών) προσώπων καθώς επίσης και υλικό που παραβιάζει προσωπικά δεδομένα.

 

Κάθε χρήστης που δημοσιεύει περιεχόμενο δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι:

 

  • Έχει το δικαίωμα να υποβάλει και να δημοσιεύσει στο διαδικτυακό τόπο περιεχόμενο, που δεν περιλαμβάνει ή δεν παραβιάζει κατατεθειμένα εμπορικά σήματα, λογότυπα ή υλικό προστατευμένο από πνευματικά δικαιώματα οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου.

  • Απαλλάσσει το διαδικτυακό τόπο και την «YIUFI ΑΕ»  από οποιοδήποτε κόστος δικαιώματος εκμετάλλευσης, αμοιβής και οποιαδήποτε άλλο χρέος προς οποιονδήποτε εξαιτίας της δημοσίευσης στο δικτυακό τόπο του περιεχομένου που έχει υποβάλει.

  • Κάθε πρόσωπο που «φωτογραφίζεται» στο περιεχόμενο έχει συναινέσει στην απεικόνισή του.

Έχει όλες τις αναγκαίες άδειες για τη χρήση κάθε δικαιώματος που περιλαμβάνεται στο περιεχόμενο που υποβάλλει.

Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που υποβάλουν ή διανέμουν μέσω του δικτυακού τόπου καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Σε καμία περίπτωση ο ιστότοπος www.yiufi.com και η εφαρμογή app ή οι εκπρόσωποί τους δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για ζημίες ή απώλειες οποιουδήποτε είδους (πχ άμεση, έμμεση, τυχαία, παρεπόμενη, αστική ή ποινική) που προκύπτουν από ενέργειες των χρηστών του δικτυακού τόπου. Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να αποσύρει περιεχόμενο που έχει υποβάλει, οφείλει να ενημερώσει την «YIUFI ΑΕ» χρησιμοποιώντας το email επικοινωνίας που υπάρχει στο δικτυακό τόπο.
 

Άρθρο 6 - Δικαιώματα Χρήσης του Περιεχομένου

Το περιεχόμενο που υποβάλλουν και δημοσιεύουν οι χρήστες παραμένει ιδιοκτησία τους και παραχωρούν παράλληλα στην «YIUFI ΑΕ» το δικαίωμα απεριόριστης, χωρίς αντίτιμο άδειας για χρήση, διανομή, αναπαραγωγή, τροποποίηση, προσαρμογή, δημόσια προβολή και εκμετάλλευση του περιεχομένου οποτεδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο ηλεκτρονικό ή έντυπο, που δεν παραβιάζει το ηθικό τους δικαίωμα.

 

Άρθρο 7 – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες Όροι Χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο, από τις ισχύουσες σε αυτό νομοθετικές διατάξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις Διεθνείς Συνθήκες και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του κοινωνικού και οικονομικού σκοπού του δικαιώματος. Εξάλλου ρητά ορίζεται με το παρόν ότι στην περίπτωση που ήθελε εγερθεί κατά της δικαιούχου Εταιρίας των site/app, οιαδήποτε αγωγή, αξίωση, ή άλλη δικαστική αξίωση ή διοικητική διαδικασία και πηγάζει από την παράβαση εκ μέρους του εκάστοτε χρήστη οιασδήποτε φύσεως δικαιωμάτων τρίτων, υποχρεούται ο χρήστης όπως αφενός παρέμβει στη δικαστική ή διοικητική διαδικασία και αφετέρου αποζημιώσει πλήρως την δικαιούχο Εταιρία, σε περίπτωση κατά την οποία η τελευταία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή οιασδήποτε άλλης δαπάνης με υπαιτιότητα του χρήστη.


Αρμόδια Δικαστήρια για την επίλυση κάθε διαφοράς που τυχόν προκύψει μεταξύ των συμβαλλομένων μερών σχετικά με την ερμηνεία ή εκτέλεση των Όρων Χρήσης, είναι αυτά των Αθηνών.

Έχεις πρατήριο καυσίμων - σταθμό φόρτισης;

To yiufi...

bottom of page